A szerző  

fotó: Jobb Boróka

1943-ban születtem Budapesten.

’56-ot tizenhárom éves gyerekként éltem át. Az ember ebben az életkorában többet tud, legalábbis érez a világból, mint felnőttkorában – én is életre szóló élményeket szereztem. Ha gyűjtőfogalmat kell találni a velem egykorúak számára, akkor ajánlom az „ötvenhatosok nemzedéke” nevet.

Életem egyik legfontosabb időszaka a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban eltöltött négy esztendő volt. Nem közömbös, hogy ez a négy év az ötvenes évek második felére esett. Kint egy megfélemlített ország vérbírákkal és halálos ítéletekkel, bent meg egy összetartó közösség, kultúrával nyugalommal és magabiztos belső ellenállással. Noha a hitelvekkel kapcsolatban néha az elutasításig terjedő kételyeim támadtak, a világ megismerésének, pontosabban: a dolgok mögé pillantásnak az igénye ott alapozódott meg bennem. Pálfordult világ című könyvemhez – mint ezt az előszóban meg is írom – itt kaptam az első inspirációkat. 

A harmadik meghatározó élményem – és ez nemcsak un. szépirodalmi pályafutásomra vonatkozik – a Mészöly Miklóssal való megismerkedésem volt. Nem azt tanultam meg mellette, hogy miként kell írni és miként kell élni, hanem hogy miként nem kell. Illetve, ez sem direkt utasítások vagy példamutatások révén jött le – vele kapcsolatban valahogy mindezt tudni lehetett. Barátságunknak egy buta malőr vetett véget – máig sajnálom, hogy nem lehettem vele utolsó éveiben, napjaiban, óráiban. 

Első irodalmi próbálkozásom – egy ötoldalas fogalmazvány arról, hogy miként alakult volna János vitéz élete, ha elfogadja a francia királylány kezét – ötödik osztályos koromban keletkezett. Húsz éves korom körül, mikor már túl voltam egy-két novellán, elhatároztam, hogy író lesz belőlem. Ezt a reményt azóta sem adtam fel.

Könyveim valamint egyéb irodalmi tevékenységeim felsorolása a Szépírók Társaságának honlapján található.

 

 

 
   
  

Ha a szüleim tizennégy évesen nem adnak be egy kollégiummal társított Szent Benedek-rendi gimnáziumba, talán maradok olyan átlagos keresztény, mint az ismerőseim egy része. Vasárnapi templomba járás, egyházi esküvő, a gyerekek megkeresztelése, felületes ismeretek vallásom téziseiről, Jézus istenségének indokolás nélküli elfogadása.

Viszont bekerültem egy szigorú, de ugyanakkor meglepően liberális szellemiségű intézménybe, ahol – ha nem is pártolt – de megtűrt volt a hitelvekben való kételkedés. Persze: az elbitangolt báránynak a jászolhoz való visszaterelgetésével.

Egy évi ottlét után – hiába ért intenzív egyházi hatás - magam is ilyen elbitangolt, pontosabban: útkereső állapotba kerültem. A klasszikus istenérvek valahogy erejüket, hitelüket vesztették számomra. Szerencsére a folyosón, ahonnan a hálótermünk nyílott, volt a szobája a hittantanárunknak is, aki látván elbizonytalanodásomat, közölte, hogy olyan megdönthetetlen istenérvvel fog előrukkolni, ami után sietve térek vissza a hívők táborába.

Bővebben: Előszó

  

Egy Frígiából való család jött fel a templomhoz áldozatot bemutatni. Apa, anya, nagylány és egy tizenkét–tizenhárom éves kamaszgyerek. Mikor erre gondol, mindig saját maga jut eszébe, ő is ilyen kölyök lehetett. A nyugati csarnokban akartak galambot venni az élőáldozathoz, a családfő a másik háromtól elfordulva alkudozott. Azok bámészkodtak, látszott rajtuk, elbűvöli őket a Templom meg a téren nyüzsgő tömeg. Éppen akkor vonult arra az őrjáratozó contubernium. Az árusok megjegyzéseket tettek rájuk. Nem fogták vissza magukat, tudták, hogy a csapat nem bomolhat meg, úgy tesznek, mintha semmit sem hallanának, semmi sem történne.

Bővebben: Részlet a Pálfordult világ Jom Kippur című fejezetéből

  

 

Tudjuk, látjuk, tanúi voltunk: megbukik az az ideológia és a rá épült rendszer, amelyik a múltat végképp eltörölni akarja.

De mit vesz át a múltból, hogyan veszi át és mennyit őrzi meg belőle az az ideológia (és a reá épült társadalmi-gazdasági-jogi…stb rendszer), amelynek vezéralakja a következőt hirdeti: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy tökéletessé tegyem.

Pálfordult világ című regényemben ezen kérdések vizsgálatára teszek kísérletet. Mindeközben persze – unalmas könyvnek nincsen olvasója – Szent Pál–Saulus hétköznapi életkörülményeit, veszélyes küzdelmeit, kalandjait és konspirációit is igyekszem bemutatni.

Könnyen elképzelhető, hogy a regényben megfogalmazott gondolatok első nekifutásra némelyek számára meghökkentőek és provokatívak.

Bővebben: Ajánló

   
© Az oldal a Pálfordult világ című könyv terjesztésére készült