A szerző  

fotó: Jobb Boróka

1943-ban születtem Budapesten.

’56-ot tizenhárom éves gyerekként éltem át. Az ember ebben az életkorában többet tud, legalábbis érez a világból, mint felnőttkorában – én is életre szóló élményeket szereztem. Ha gyűjtőfogalmat kell találni a velem egykorúak számára, akkor ajánlom az „ötvenhatosok nemzedéke” nevet.

Életem egyik legfontosabb időszaka a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban eltöltött négy esztendő volt. Nem közömbös, hogy ez a négy év az ötvenes évek második felére esett. Kint egy megfélemlített ország vérbírákkal és halálos ítéletekkel, bent meg egy összetartó közösség, kultúrával nyugalommal és magabiztos belső ellenállással. Noha a hitelvekkel kapcsolatban néha az elutasításig terjedő kételyeim támadtak, a világ megismerésének, pontosabban: a dolgok mögé pillantásnak az igénye ott alapozódott meg bennem. Pálfordult világ című könyvemhez – mint ezt az előszóban meg is írom – itt kaptam az első inspirációkat. 

A harmadik meghatározó élményem – és ez nemcsak un. szépirodalmi pályafutásomra vonatkozik – a Mészöly Miklóssal való megismerkedésem volt. Nem azt tanultam meg mellette, hogy miként kell írni és miként kell élni, hanem hogy miként nem kell. Illetve, ez sem direkt utasítások vagy példamutatások révén jött le – vele kapcsolatban valahogy mindezt tudni lehetett. Barátságunknak egy buta malőr vetett véget – máig sajnálom, hogy nem lehettem vele utolsó éveiben, napjaiban, óráiban. 

Első irodalmi próbálkozásom – egy ötoldalas fogalmazvány arról, hogy miként alakult volna János vitéz élete, ha elfogadja a francia királylány kezét – ötödik osztályos koromban keletkezett. Húsz éves korom körül, mikor már túl voltam egy-két novellán, elhatároztam, hogy író lesz belőlem. Ezt a reményt azóta sem adtam fel.

Könyveim valamint egyéb irodalmi tevékenységeim felsorolása a Szépírók Társaságának honlapján található.

 

 

 
   
  

Botránykönyvet írt Szent Pálról a magyar író

Elképesztő állítások szerepelnek Baranyai László könyvében, aminek címe: Pálfordult világ – Szent Pál, a hitetlen hívő.

 

Vékony Zsolt cikke

http://www.borsonline.hu/aktualis/botranykonyvet-irt-szent-palrol-a-magyar-iro/123042

  

Illusztris társaság

  

– Nagyon precízen végig akartam menni Pál életútján. Őszintén érdekelt, hogy az apró, köznapi cselekedetekből, az emberekkel való beszélgetésekből hogyan alakul/alakítható ki a kereszténység. Nagyon izgatott, hogy ez a „Pali” hogyan tudta egy emberöltő alatt elterjeszteni a kereszténységet – vagy legalábbis elvetni a magját – az egész akkor ismert világban.

– Én a szüleim bigottsága és az egyházi középiskolában töltött évek következtében erős szexuális érdeklődéssel rendelkezem, nem túlzás azt mondani, hogy egész életemre rányomta a bélyegét. Arra voltam kíváncsi, hogy mi ennek a reciproka. Meg akartam vizsgálni, hogy milyen fiú az, aki szexuális szempontból „üres”. Ehhez persze kellett keresnem egy olyan élményt, ami őt a szextől teljesen eltávolítja. Ez az a jelenet, ahol meglátja, hogy a szeretve és félve tisztelt apja titokban az általa csodált lánnyal kefél.

 

 http://librarius.hu/2016/11/17/106334/

  

Baranyai László regénye, a Pálfordult világ a napokban fog feltűnni a könyvesboltokban, s biztosak lehetünk abban, hogy sokan megrökönyödéssel és megbotránkozással fogják olvasni Szent Pál életének és teológiájának(!) ezt a szokatlan nézőpontú előadását. (Másokat meg talán felszabadít.) Az 1943-ban született szerzőt megpróbáltuk kifaggatni arról, vajon mi „vitte rá”, hogy érett korában barackot nyomjon a zsidóság fejére, és megfricskázza a kereszténység orrát.

http://librarius.hu/2016/11/12/baranyai-laszlo-palfordult-vilag/

 

  

Nem könnyű eldönteni, hogy Szent Pál térítő tevékenységében személyes megjelenésének, vagy a leveleinek volt-e nagyobb a szerepe. Mindkettő mellett több érv szól, de egyértelműen az utóbbiak javára dönt, hogy míg a személyes hatás mindössze három évtizedre korlátozódik (ennyi telt el megtérése és halála között), a levelek immár kétezer év óta határozzák meg a keresztény vallásokat. (És azokon keresztül az un. nyugati világ kultúráját.)

Bővebben: Szent Pál levelei, kronológiájuk

  

A kronológia táblázatos formában tartalmazza Saulus-Paulus életének jelentős eseményeit év, életkor, esemény és helyszín bontásban.

Bővebben: Saulus-Paulus életének kronológiája

  

Szeleukiában a kikötő hirdetőtábláján egy üzenet várja: azonnal menjen az orvosi rendelőbe, és beszéljen Lukáccsal.

Ez kapóra jön neki, mert a hajóúton visszafelé ismét rendetlenkedett a szíve, s emiatt gyengének, csökkent értékűnek érzi magát. Az orvostól megkapja a lázfa kéregport, s hozzá az utasítást, mikor és miként kell szednie. Rögtön ott helyben, alkoholban feloldva lenyeli az első adagot, s röviddel ezután csökken szívének ütésszáma, ezzel együtt oszlik gátoltsága és rosszkedve.

Lukács nem emiatt akart vele beszélni. Üzenete van a számára: siessen be a városba, sürgős ügyben van szükség a segítségére. Azt is tudja, miről, azaz kiről van szó, egy gladiátor megmentéséről, de nem állna neki részletezni, menjen inkább, siessen.

Bővebben: Részlet a Pálfordult világ Apostoli zsinat című fejezetéből

   
© Az oldal a Pálfordult világ című könyv terjesztésére készült